HELPLINE 725 518 405

Dodávky služeb pro bytové domy

Služby pro bytové domy jsou jednou z nosných činností společnosti FARM THERM, a.s. v oblasti dodávek tepla a teplé užitkové vody napříč celou ČR.

Naše služby se dělí do několika oblastí:

  • Provozování kotelen ve vlastnictví bytového domu
  • Provozování kotelen ve vlastnictví společnosti FARM THERM, a.s.
  • Instalace technologií z řady OZE
  • Regenerace TZB
  • Komplexní energetické služby a optimalizace
  • Vyřízení dotací včetně odborného poradenství

Ve vztahu k uvedeným činnostem jsme schopni přistoupit ke každému jednotlivému případu s posouzením současného stavu a možnostmi, které respektují primární požadavky investora s možným rozšířením či doplněním navrhovaných opatření s cílem o nejefektivnější variantu na straně úspor energie, ekonomické proveditelnosti a návratnosti investic ve středně dobém horizontu včetně případného využití dotační podpory.

Ke všem uvedeným činnostem disponujeme řadou osobních zkušeností z realizovaných projektů a ve spolupráci s řadou našich odborných partnerů umíme každému investorovi připravit nabídku a řešení na klíč s možným vlastním nebo investičním financováním.

V případě, že uvažujete o výměně dodavatele, kotelny či rekonstrukci objektu se zateplením, požadavky na snížení provozních nákladů, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme komplexní nabídku všech námi poskytovaných služeb.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>