HELPLINE 725 518 405

Provoz a dodávky tepla a teplé užitkové vody

Dodávky tepla a teplé užitkové vody jsou jednou z naší činnosti pro bytové komplexy v rámci bytových domů, společenství vlastníků, bytových družstev, obcí a měst. Koncese, kterou společnost FARM THERM, a.s. vlastní jako vázanou živnost opravňuje firmu k provozování kotelen s instalovaným výkonem nad 50 kW, což zařazuje naší společnost do oblasti provozování veškerých plynových kotelen, kotelen s kombinovanou výrobou TV a TUV na bázi obnovitelných zdrojů apod.

Provoz na technologiích vlastníka

Komplexnost našich dodávek spočívá v provozování technologií, kterou jsou v majetku vlastníka nemovitosti či právnických osob kde naše společnost zajišťuje dodávky energonositelů do kotelny a výrobu tepla a teplé užitkové vody s aktivním dohledem 24/7 včetně servisu a pravidelných revizí celého systémového řešení kotelny.

Provoz na vlastních technologiích

V rámci těchto poskytovaných služeb jsme schopni provozovat v nemovitostech i vlastní technologie formou EC smluv na dodávky energií s vázanou dobou odpisu investice do technologie pro provoz a dodávky TV a TUV.
V komplexním řešení navrhujeme i další zvýšení energetické účinnosti pro provoz VZT, OZE a případně doinstalaci jednotek přinášející vyšší efektivitu a úsporu energetických nákladů na provoz.

Provoz a dodávky v komerčních nemovitostech

V případě komerčních nemovitostí jsme schopni do systému regulace zapojit i další regulace a systémová řešení v podobě IRC měření a regulace na jednotlivé zóny podle potřeby využití v daných podmínkách provozních požadavků.
Všechny dodávky zde uvedené probíhají pod smlouvou o předem definovaných podmínkách ceny za dodávky zmíněných služeb a energií dle ERU.

Máte-li zájem o provoz Vaší kotelny, snížení energetické náročnosti a zajištění provozu oprávněnou společností pro provoz těchto technologií, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>