HELPLINE 725 518 405

Energetická optimalizace, snížení nákladů, zvýšení účinnosti

Řešení nákladů na provoz a dodávky energií do nemovitostí se zabýváme jako jedním uceleným tématem, kde nástrojem pro určení možných úspor na straně dodávek služeb a energií je tzv. energetická optimalizace co by soubor opatření, které pro tuto službu společnost FARM THERM, a.s. poskytuje.

Jak optimalizovat energetiku

Je mnoho metod a postupů jak se dopracovat optimalizace nákladů na provoz nemovitosti. Základním kamenem posouzení jsou informace o současném stavu nemovitosti a vybavení technologiemi na topení, teplou užitkovou vodu, větrání chlazení, osvětlení, atd. Toto jsou technologie související přímo s provozem nemovitosti. Vedle toho ale lze optimalizovat i technologie, které jsou dalším vybavením nemovitosti z hlediska technologií pro provoz výroby, služeb a dalších komerčních služeb, kde se nachází taktéž celá řada zdrojů k možné optimalizaci a využití pro samotný chod a provoz nemovitosti.

Komplexnost je řešení

Jestliže vlastník či investor hledá řešení k celkovým úsporným opatřením, které zajistí finanční úspory na straně energetiky a související údržby technologií, jsme připraveni učinit komplexní audit všech souvisejících částí projektu, záměru, prohlídku nemovitosti a technologií.

Na základě výstupů v podobě celkové analýzy vstupních informací zpracujeme nabídku na služby související s optimalizací a zajištění dat pro posouzení současného a budoucího návrhu úsporných opatření.

Dotace je jen další krok k efektivitě a návratnosti investic

Ve všech případech kdy dochází k plánovaným změnám na straně budoucích úspor ve vztahu ke snížení energetické náročnosti budovy, provozu a ostatních souvisejících záměrů pracujeme s možnostmi, jak do celého procesu zařadit dotační podporu z řady programů OPPIK, IROP, OPŽP a NZU. Všechny tyto dotační programy vypisují každoročně výzvy na snížení energetické náročnosti budov pro bydlení, podnikání a pro veřejný sektor s cílem zvýšení energetické účinnosti snížení emisní zátěže na straně produkce CO2. Využití těchto dotačních titulů bývá v mnohých projektech klíčové pro ekonomickou rozvahu celkové investice a návratnosti plánovaných opatření včetně zvýšení energetické účinnosti a snížená nákladů na provoz.

Klíčovým moment naší činnosti je znalost těchto dotačních výzev a poměrně stejných pravidel pro každou z vyhlašovaných výzev, abychom mohli klientům připravit komplexní řešení celé energetické optimalizace na klíč. Ve vztahu obcím a městům ještě s využitím EPC řešení a metody garantovaného výsledků energetické úspory a provozních nákladů. Pro EPC využíváme odborníky z řady energetických a dotačních poradců včetně facilitátorů EPC dle zákona a zapsaných v řadách specialistů asociace APES.

Chcete-li zaručeně získat energetické úspory, kontaktujte nás, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho záměru.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>