HELPLINE 725 518 405

Energetické audity pro bytové a komeční účely

Energetický audit je podkladem pro získání informací, jak efektivně snížit náklady na provoz objektu, jak řešit ekonomickou návratnost investic vzhledem k účetním odpisům, jak řešit ekologičnost provedení daných opatření, atd. Tento dokument je vyžadován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č.480/2012 Sb v těchto případech:

  • Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000GJ za rok jako součet za všechny budovy a týká se pouze objektů, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ za rok.
  • Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500GJ za rok jako součet za všechny budovy a týká se pouze objektů, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ za rok.

Energetický audit ve spojení s dotacemi

Energetický audit je také vyžadován jako součást žádosti o dotace z Evropských dotačních fondů ale pouze ve specifických případech. Ve většině dotačních titulů se již může užívat energetický posudek nebo pouze průkaz energetické náročnosti budovy.

Co audit představuje za informace

Každý audit je svým zpracováním jedinečný originál a zpracovávají ho energetičtí specialisté, kteří v této oblasti mají nejen autorizaci od MPO, ale především mají dostatek praktických zkušeností jak pro zpracování a realizaci veškerých opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tak pro to, jak takový stav učinit udržitelným.
Je třeba umět skloubit stavebně technické znalosti teplených prostupů konstrukcemi, solární příjmy v rámci slunečního svitu, energetické náklady v různých kategoriích energií používaných nejen pro provoz, ale i pro vytápění, chlazení či ohřev teplé vody. Také se zde pracuje s technologiemi z obnovitelných zdrojů, kogeneračními jednotkami a jednotkami pro zpětné zpracování odpadního tepla. Vedle technických údajů je zde třeba pracovat i s reálným rozpočtem připravovaných změn a investic, které v ohledu odpisů a ekonomické proveditelnosti porovnávají údaje, zda je zamýšlený projekt investičně pozitivní nebo negativní.

Praktické zkušenosti jsou zárukou kvality

Komplexnost a profesionalita zpracování tedy plně závisí na předchozích praktických zkušenostech, které jsou ověřitelné na různých projektech určených ke snižování energetické či ekologické zátěže podniků a státních institucí.
Hledáte-li komplexní snížení energetických nákladů a chcete snížit své primární výdaje za energie, nechte si zpracovat od našich expertů energetický audit, který vám přinese jednoznačné informace o tom, jak snížit své náklady v několika variantách.

Ve všech uvedených případech si tak uděláte před zahájením jakýchkoliv stavebních či technologických změn představu, zda je Váš záměr správný.

V případě, že hledáte možnost, jak využít dotační podpory z programů OPPIK, IROP či Nová zelená úsporám, neváhejte nás kontaktovat i těchto případech, zajistíme pro Vás komplexní řešení dotací na klíč s garantovaným výsledkem.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>