HELPLINE 725 518 405

Veřejná správa

Služby v oblasti dodávek tepla a energetického provozu městského mobiliáře a nemovitostí zajišťuje společnost FARM THERM, a.s. v podobném charakteru a režimu, jako u jiných nemovitostí spadajících pod soukromé vlastníky a společnosti.

Komplexní provoz a dodávky služeb

V rámci obcí a měst je společnost schopna řešit provozování celého komplexu energetického hospodářství v majetku města včetně servisu, dohledu a revizí. Dále pak lze realizovat postupné či komplexní revitalizace technologického vybavení a řešení, jak případně snižovat energetickou náročnost provozu a ceny za dodávky tepla s propojením na dotační podporu a EPC projekty.

Výsledkem těchto služeb je provoz kotelen pro jednotlivé nemovitosti s kompletní servisní a energetickou správou kotelen s dodávkami energií dle smluvního rozsahu celého kontraktu.

V případě, že potřebujete řešit provoz kotelen pro obec, město či komplex budov ve správě či majetku města, obraťte se na nás, rádi Vám zpracujeme konkrétní nabídku uvedených služeb.

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>