HELPLINE 725 518 405

Energetický management budov veřejné správy a samosprávy

Energetický management je soubor opatření v oblasti provozu a energetické náročnosti nemovitostí, které mají potřebu sledovat své provozní náklady a tyto náklady z dlouhodobého hlediska udržovat nebo snižovat na nejnižší možnou hranici.

Kde lze energetický management využít

Jde o souhrn činností, kde se posuzuje provoz budovy, účel a využití budovy v jednotlivých měsících a týdnech v roce včetně neustálého analyzování vznikajících vrcholů energetických nárůstů pro topení, teplou spotřební vodu, svícení, chlazení či vzduchotechniku. Vedle toho lze sledovat i sekundární zařízení, kterými jsou následně spotřebiče, stroje a technologie, které se na energetickém provozu a nákladech podílejí dále velmi významným způsobem.

Jak získat úspory využím systému energetického managementu

Správa samotných objektů tudíž zahrnuje sledování spotřeb, sledování životnosti jednotlivých zařízení a zároveň i jejich případné výměny a servis, aby nedocházelo k zbytečným výdajům na straně energonositelů, které vytváří náklady na provoz objektů. Dále je třeba optimalizovat objekty a technologie na oblasti, kde není nutné svítit či vytápět objekt všude na stejné podmínky včetně větrání a výměny vzduchu. Zároveň je možné v rámci soustředného snižování energetických nákladů za ušetřené prostředky cíleně posilovat a renovovat jednotlivá zařízení k dalšímu snižování nákladů za neúsporná zařízení, které jsou v objektech z dlouhodobého hlediska neúsporné, nebo takříkajíc přesluhují.

Nemalou měrou se však na celém úspěchu řízení a vedení energetického managementu podílejí samotní obyvatelé budov, jejich návštěvníci a případně správci. Všechny uživatele budov, kteří se v budovách zdržují ať už pracovně, či studijně učíme, jak mají pracovat s jednotlivými energiemi, jak mají větrat či svítit a kdy a kde je třeba hledat úspornější chování k snižování energetické náročnosti budov.

K tomuto účelu se realizují různá školení managementu a osazenstva budov, správců budov a dále pak se vytváří pro budovy samostatně a cíle zpracované energetické manuály, které lze následně přijmout i jako ISO pro environmentální úspory energie.

Časovost a uplatnění v praxi

Energetický management je vhodný pro správu budov z dlouhodobého hlediska a to min. 3-5 let, kdy se neustále obměnou a správou objektu nacházejí nová úspornější opatření včetně obměny vybavenosti objektu drobných a středně dobých zařízení.

Nabídka společnosti FARM THERM, a.s. je v tomto ohledu komplexní s vlastní zkušeností při řešení úsporných opatření vedoucí k trvalému snížení provozních nákladů majitele či provozovatele budov. V oblasti dotací je využití energetického managementu dokonce jednou z možných podmínek zařazení této činnosti do projektu a tyto projekty posléze získávají v rámci hodnocení vyšší bodové skóre v celkovém hodnocení.

V případě, že máte zájem uplatnit metody energetického managementu na svých nemovitostech, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku našich služeb na míru Vašich požadavků.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>