HELPLINE 725 518 405

Co je to EPC a jak funguje pro veřejnou správu

Jedná se o projekty se smluvně zaručenou úsporou, tzv. metodou EPC (Energy Performance Contracting), jsou zaměřeny na snižování provozních zvl. energetických nákladů ve stávajících budovách. Neinvestiční a investiční opatření (zvl. nákup nových technologií a modernizace energetického hospodářství) zákazník postupně splácí až z dosahovaných úspor. Zákazník do samotných opatření neinvestuje žádné vlastní prostředky vzhledem k tomu, že do této investice vstupuje podle předem stanovených pravidel a výběrových řízení tzv. ESCO dodavatel.

EPC podle zákona pro veřejný sektor

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodaření energií“) upravuje některá pravidla pro poskytování energetických služeb.

Energetické služby se poskytují na základě smlouvy o energetických službách uzavřené mezi poskytovatelem energetických služeb a příjemcem energetických služeb.

Smlouvou o energetických službách se rozumí smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám.

Povinné formální i obsahové náležitosti smlouvy o energetických službách jsou stanoveny v § 10e zákona o hospodaření energií. Zákon stanoví rozdílný režim pro případ, kdy (i) je příjemcem energetických služeb veřejný zadavatel a (ii) pro případ, kdy je příjemce energetických služeb osoba odlišná od veřejného zadavatele.

Analýza, metoda zaručené úspory a realizace

Na základě nezávazné vstupní analýzy zjistí spolupracující odborná firma, zda je metoda EPC pro zajištění úspor v daném objektu či projektu vhodná, jaká opatření na dosažení úspor budou potřebná, kolik lze přibližně ušetřit energie a nákladů a jaká zhruba bude výše potřebných investičních prostředků.

Dle takto zpracovaných informací se zákazník rozhodne o pokračování spolupráce s následným uzavření Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem, v případě zákonné či jiné povinnosti přípravě výběrového řízení na veřejnou zakázku.

Přípravu a průběh výběrového řízení na EPC provádí odborná poradenská firma, která má v přípravě výběrových řízení v oblasti úspor energie dostatečné zkušenosti a zpracuje veškeré podklady pro realizaci veškerých opatření a případné využití dotací celý technologický a administrativní podklad.


V případě, že Vás zaujala meto EPC pro řešení Vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme společně s odbornou poradenskou společností celý koncept EPC řešení.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>