HELPLINE 725 518 405

Provoz kotelen pro obce a města

Provoz kotelen je možné řešit několika úrovněmi poskytovaných služeb.

Variantní řešení dodávek služeb

V rámci majetku města, kde jsou instalovány kotelny a další technologická vybavení  lze provozovat kotelny s pouhým dodáváním tepla a ostatních požadovaných energií do objektů bez dalších nákladů na revitalizace kotelen, opravy apod.

Druhou možností je provoz technologií s veškerým technickým servisem zařízení v majetku města včetně revizí, oprav a revitalizací.

Poslední možností je provoz kotelen, které jsou majetkem dodavatele služeb a tepla se smlouvou o nájmu a přechodu do vlastnictví města za předem definovaných podmínek a uplatnění splátek investice, kterou na počátku realizoval dodavatel na výstavbu či regeneraci kotelny.

Ve všech uvedených případech se jedná o služby v odborné rovině pod koncesí včetně garance úpor na straně provozu a dodávek služeb, které je naše společnost FARM THERM, a.s. schopna zajistit napříč celou ČR.

Kontaktujte nás zde

Jsme držiteli koncese

VŠECHNY KOTELNY A SPRAVOVANÉ OBJEKTY PROVOZUJEME S KONCESÍ.

JSME DRŽITELI KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KOTELEN S VÝKONEM NAD 50kW. NAŠE ZÁZEMÍ JE V OBLASTI INSTALACÍ KOTELEN, OZE, OPTIMALIZACE A ŠIROKÉ PŮSOBNOSTI PO CELÉ ČR S VLASTNÍM CENTRALIZOVANÝM DOHLEDOVÝM SYSTÉM 24/7.

Zjistit více>

Teplo pro Vaše bydlení

DODÁME TEPLO A TEPLOU UŽITKOVOU VODU I DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI.

PROVOZUEME KOTELNY A ENERGETICKÁ HOSPODÁŘSTVÍ S DODÁVKOU TEPLA A PRAVIDELNÉHO SERVISU, ÚDRŽBY A DOHLEDU NA SVEŘENOU TECHNOLOGII. VEŠKERÉ DODÁVKY JSOU REALIZOVÁNY PODLE PRAVIDEL ERU.

Zjistit více>

Anlýzy a poradenství

KAŽDÝ PROJEKT JE SVÝM PROVEDENÍM UNIKÁTNÍ A ORIGINÁLNÍ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ GARANCE KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, DODÁVEK A REALIZACE VŠECH POŽADOVANÝCH OPATŘENÍ ZPRACOVÁVÁME PODROBNOU ANALÝZU SOUČSNÉHO A BUDOCÍHO STAVU.

Zjistit více>

Optimalizace a úspory

ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ LZE DOSÁHNOUT POUZE SPRÁVNOU OPTIMALIZACÍ.

V RÁMCI KOMPLEXNOSTI PŘIPRAVÍME ENERGETICKOU STUDII S VYČÍSLENÍM VŠECH SOUČASNÝCH A BUDOUCÍCH ZMĚN, KTERÉ PŘINSEOU KLIENTOVI GARANTOVANÉ ŘEŠENÍ A FINANČNÍ ÚSPORY..

Zjistit více>

informace na jednom místě

ŘEŠENÍM JE KOMPLEXNOST ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB JEDNÍM DODAVATELEM.

NÁVAZNOSTI A ZNALOST CELÉ PROBLEMYTIKY JSOU JEDINÝM KLÍČEM K REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ, PROVOZU A SPRÁVNÝM INVESTIČNÍM POBÍDKÁM.

Zjistit více>

Služby pro podniky

PROVOZOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB PRO VÝROBU A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY.

POSKYTUJEME ŘEŠENÍ NA KLÍČ PODNIKATELŮM Z OBLASTI VÝROBNÍCH PODNIKŮ, PROVOZOVATELŮ ADMINISTRATIVNÍCH A MULTIFUNKČNÍCH BUDOV.

Zjistit více>