Přejít k hlavnímu obsahu

Dodávky služeb pro bytové domy

Služby pro bytové domy jsou jednou z nosných činností společnosti FARM THERM, s.r.o. v oblasti dodávek tepla a teplé užitkové vody napříč celou ČR.

Naše služby se dělí na několik oblastí:

  • Provozování zdrojů tepla a chladu ve vlastnictví bytového domu (SVJ, družstva, soukromý vlastníci) 
  • Provozování zdrojů tepla a chladu ve vlastnictví společnosti FARM THERM, s.r.o.
  • Instalace technologií z řady obnovitelných zdrojů (OZE)
  • Úprava ostatních technologických zařízení budov 
  • Komplexní energetické služby a optimalizace
  • Vyřízení dotací včetně odborného poradenství

 

Máte zájem o službu 

BYTOVÉ DOMY ?

Ve vztahu k uvedeným činnostem jsme schopni přistoupit ke každému jednotlivému případu s posouzením současného stavu a možnostmi, které respektují primární požadavky investora s možným rozšířením či doplněním navrhovaných opatření s cílem o nejefektivnější variantu na straně úspor energie, ekonomické proveditelnosti a návratnosti investic ve středně dobém horizontu včetně případného využití dotační podpory.

Ke všem uvedeným činnostem disponujeme řadou osobních zkušeností z realizovaných projektů a ve spolupráci s řadou našich odborných partnerů umíme každému investorovi připravit nabídku a řešení na klíč s možným vlastním nebo investičním financováním.

V případě, že uvažujete o výměně dodavatele tepelné energie, rekonstrukci zdroje tepla  nebo s požadavkem na snížení provozních nákladů, kontaktujte nás, rádi Vám připravíme komplexní nabídku všech námi poskytovaných služeb.

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více