Přejít k hlavnímu obsahu

Energetická optimalizace, snížení nákladů, zvýšení účinnosti

Řešení nákladů na provoz a dodávky energií do nemovitostí se zabýváme jako jedním uceleným souborem, kde nástrojem pro určení možných úspor na straně dodávek služeb a energií je tzv. energetická optimalizace co by soubor opatření, které pro tuto službu společnost FARM THERM, s.r.o. poskytuje.

 

 

Jak optimalizovat energetiku

Je mnoho metod a postupů jak se dopracovat optimalizace nákladů na provoz nemovitosti. Základním prvkem posouzení jsou informace o současném stavu nemovitosti a vybavení technologiemi na vytápění, teplou užitkovou vodu, větrání a chlazení atd. Toto jsou technologie související přímo s provozem nemovitosti. 

Komplexnost je řešení

Jestliže vlastník či investor hledá řešení k celkovým úsporným opatřením, které zajistí finanční úspory na straně investičních a energetických nákladů a související údržby technologií, jsme připraveni učinit komplexní audit všech souvisejících částí projektu, záměru, prohlídku nemovitosti a technologií. 

Na základě výstupů v podobě celkové analýzy vstupních informací zpracujeme nabídku na služby související s optimalizací a zajištění dat pro posouzení současného a budoucího návrhu úsporných opatření.

Dotace je jen další krok k efektivitě a návratnosti investic

Ve všech případech kdy dochází k plánovaným změnám na straně budoucích úspor ve vztahu ke snížení energetické náročnosti budovy, provozu a ostatních souvisejících záměrů pracujeme s možnostmi, jak do celého procesu zařadit dotační podporu z řady dotačních programů.  Všechny tyto dotační programy vypisují každoročně výzvy na snížení energetické náročnosti budov pro bydlení, podnikání a pro veřejný sektor s cílem zvýšení energetické účinnosti snížení emisní zátěže na straně produkce CO2. Využití těchto dotačních titulů bývá v mnohých projektech klíčové pro ekonomickou rozvahu celkové investice a návratnosti plánovaných opatření včetně zvýšení energetické účinnosti a snížená nákladů na provoz.

Klíčovým moment naší činnosti je znalost těchto dotačních výzev a poměrně stejných pravidel pro každou z vyhlašovaných výzev, abychom mohli klientům připravit komplexní řešení celé energetické optimalizace na klíč. Ve vztahu obcím a městům ještě s využitím EPC řešení a metody garantovaného výsledků energetické úspory a provozních nákladů. Pro EPC využíváme odborníky z řady energetických a dotačních poradců včetně facilitátorů EPC dle zákona. 

Chcete-li zaručeně získat energetické úspory, kontaktujte nás, zpracujeme Vám nabídku dle Vašeho záměru.

 

 

Máte zájem o službu 

ENERGETICKÉ AUDITY ?

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více