Přejít k hlavnímu obsahu

ENERGETICKÉ AUDITY PRO BYTOVÉ A KOMEČNÍ ÚČELY

Energetický audit je podkladem pro získání informací, jak efektivně snížit náklady na provoz objektu, jak řešit ekonomickou návratnost investic vzhledem k účetním odpisům, jak řešit ekologičnost provedení daných opatření, atd. Tento dokument je vyžadován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a vyhláškou č.480/2012 Sb v těchto případech:

  • Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000GJ za rok jako součet za všechny budovy a týká se pouze objektů, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ za rok.
  • Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500GJ za rok jako součet za všechny budovy a týká se pouze objektů, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ za rok.

Energetický audit ve spojení s dotacemi

Energetický audit je také vyžadován jako součást žádosti o dotace z Evropských dotačních fondů ale pouze ve specifických případech. Ve většině dotačních titulů se již může užívat energetický posudek nebo pouze průkaz energetické náročnosti budovy.

Máte zájem o službu 

ENERGETICKÉ AUDITY ?

Co audit představuje za informace

Každý audit je svým zpracováním jedinečný originál a zpracovávají ho energetičtí specialisté, kteří v této oblasti mají nejen autorizaci od MPO, ale především mají dostatek praktických zkušeností jak pro zpracování a realizaci veškerých opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tak pro to, jak takový stav učinit udržitelným. Je třeba umět skloubit stavebně technické znalosti teplených prostupů konstrukcemi, solární příjmy v rámci slunečního svitu, energetické náklady v různých kategoriích energií používaných nejen pro provoz, ale i pro vytápění, chlazení či ohřev teplé vody. Také se zde pracuje s technologiemi z obnovitelných zdrojů, kogeneračními jednotkami a jednotkami pro zpětné zpracování odpadního tepla. Vedle technických údajů je zde třeba pracovat i s reálným rozpočtem připravovaných změn a investic, které v ohledu odpisů a ekonomické proveditelnosti porovnávají údaje, zda je zamýšlený projekt investičně pozitivní nebo negativní.

Praktické zkušenosti jsou zárukou kvality

Komplexnost a profesionalita zpracování tedy plně závisí na předchozích praktických zkušenostech, které jsou ověřitelné na různých projektech určených ke snižování energetické či ekologické zátěže podniků a státních institucí.
Hledáte-li komplexní snížení energetických nákladů a chcete snížit své primární výdaje za energie, nechte si zpracovat od našich expertů energetický audit, který vám přinese jednoznačné informace o tom, jak snížit své náklady v několika variantách. Ve všech uvedených případech si tak uděláte před zahájením jakýchkoliv stavebních či technologických změn představu, zda je Váš záměr správný. V případě, že hledáte možnost, jak využít dotační podpory z programů OPPIK, IROP či Nová zelená úsporám, neváhejte nás kontaktovat i těchto případech, zajistíme pro Vás komplexní řešení dotací na klíč s garantovaným výsledkem.

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více