Přejít k hlavnímu obsahu

Co je to EPC a jak funguje pro veřejnou správu

Jedná se o projekty se smluvně zaručenou úsporou, tzv. metodou EPC (Energy Performance Contracting), jsou zaměřeny na snižování provozních zvl. energetických nákladů ve stávajících budovách. Neinvestiční a investiční opatření (zvl. nákup nových technologií a modernizace energetického hospodářství) zákazník postupně splácí až z dosahovaných úspor. Zákazník do samotných opatření neinvestuje žádné vlastní prostředky vzhledem k tomu, že do této investice vstupuje podle předem stanovených pravidel a výběrových řízení tzv. ESCO dodavatel.

EPC podle zákona pro veřejný sektor

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodaření energií“) upravuje některá pravidla pro poskytování energetických služeb.

Energetické služby se poskytují na základě smlouvy o energetických službách uzavřené mezi poskytovatelem energetických služeb a příjemcem energetických služeb.

Smlouvou o energetických službách se rozumí smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb o opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání smluvního závazku, kdy jsou náklady na toto opatření placeny ve vztahu ke smluvně stanovené míře zvýšení účinnosti užití energie nebo k jinému dohodnutému kritériu energetické náročnosti, například finančním úsporám.

Povinné formální i obsahové náležitosti smlouvy o energetických službách jsou stanoveny v § 10e zákona o hospodaření energií. Zákon stanoví rozdílný režim pro případ, kdy (i) je příjemcem energetických služeb veřejný zadavatel a (ii) pro případ, kdy je příjemce energetických služeb osoba odlišná od veřejného zadavatele.

Analýza, metoda zaručené úspory a realizace

Na základě nezávazné vstupní analýzy zjistí spolupracující odborná firma, zda je metoda EPC pro zajištění úspor v daném objektu či projektu vhodná, jaká opatření na dosažení úspor budou potřebná, kolik lze přibližně ušetřit energie a nákladů a jaká zhruba bude výše potřebných investičních prostředků.

Dle takto zpracovaných informací se zákazník rozhodne o pokračování spolupráce s následným uzavření Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem, v případě zákonné či jiné povinnosti přípravě výběrového řízení na veřejnou zakázku.

Přípravu a průběh výběrového řízení na EPC provádí odborná poradenská firma, která má v přípravě výběrových řízení v oblasti úspor energie dostatečné zkušenosti a zpracuje veškeré podklady pro realizaci veškerých opatření a případné využití dotací celý technologický a administrativní podklad.


V případě, že Vás zaujala meto EPC pro řešení Vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat, rádi pro Vás připravíme společně s odbornou poradenskou společností celý koncept EPC řešení.

 

 

Máte zájem o službu 

DODÁVKY TEPLA, TEPLÉ VODY A CHLADU ?

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více