Přejít k hlavnímu obsahu

Dotace na energetická zařízení a obměnu technologií

Dotace jsou jednou z velmi zajímavých složek financování revitalizace a snižování energetické náročnosti budov již po několik let na úrovni dotačních programů OPŽP, IROP, OPPIK a Zelná úsporám. Využití dotací znamená finanční zvýhodnění na straně vlastních výdajů do plánovaných investic ve formě poměrné části dotační podpory, která přináší investorovi zkrácení prosté finanční návratnosti investovaných prostředků.

 

 

Problematika dotací je otázkou zkušeností

Jestliže však chce být investor úspěšný, je třeba celý záměr bezvadně připravit v rovině technické, finanční a administrativní, což již pro mnoho investorů bývá základní překážkou, jak se v celé problematice orientovat.

Vlastní zázemí na straně odborného týmu

Součástí našeho pracovního týmu společnosti jsou zkušení odborníci na problematiku dotací a přípravy komplexního technického a administrativního vyřízení dotací včetně zajištění projekčních prací, výpočtů na straně energetických a investičních úspor se znalostmi procesu, jak je třeba vše připravit, aby projekty byly zařazeny do realizační a akceptační podoby následných opatření.

V rámci jednotlivých vyhlašovaných výzev tak může investor získat dotace na zateplení nemovitostí, výměnu technologií na topení, chlazení, větrání až po instalace nových zdrojů z řady OZE. Dále je možné čerpat dotace na regulace otopných soustav, zpracování odpadního tepla a mnohé další technologické instalace či obměny.

Praxe a reference jsou naše záruka proveditelnosti

Ve všech uvedených případech náš tým odborníků má za sebou řadu kladně vyřízený žádostí o dotace s realizací pro obce a města, společenství vlastníků, komerční společnosti a vlastníky různých objektů občanské vybavenosti.
V mnoha oblastech řešíme denně dotazy od klientů, jak dotace využít ke snížení celkové investiční náročnosti a jak k celé problematice přistoupit.

Pokud i Vy hledáte garantované řešení, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám v rámci našich technických a odborných služby tyto činnosti zajistíme a nabídneme v komplexním balíčku služeb.

 

 

Máte zájem o službu 

ENERGETICKÉ AUDITY ?

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více