Přejít k hlavnímu obsahu

Provoz zdrojů tepla pro obce a města

Provoz zdrojů tepla je možné řešit několika úrovněmi poskytovaných služeb.

Variantní řešení dodávek služeb

 V rámci majetku obce či města, kde jsou instalovány zdroje tepla a další technologická vybavení  lze provozovat tito zařízení s pouhým dodáváním tepla a ostatních požadovaných energií do objektů bez spoluúčasti města na hrazení nákladů provoz a revitalizace energetických zařízení, opravy apod.

Druhou možností je provoz technologií s veškerým provozně technickým servisem a revizemi zařízení v majetku města či obce. Opravy a rekonstrukce si město hradí samo z obdrženého nájemného.

Poslední možností je provoz zdrojů tepla, které jsou majetkem dodavatele služeb a tepla se smlouvou o dodávce tepelné energie s garantovaným vývojem ceny tepelné energie..

Ve všech uvedených případech se jedná o služby v odborné rovině pod koncesí včetně garance úpor na straně provozu a dodávek služeb, které je naše společnost FARM THERM, s.r.o. schopna zajistit napříč celou ČR.

Máte zájem o službu 

PROVOZ ZDROJŮ TEPLA PRO OBCE A MĚSTA ?

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více