Přejít k hlavnímu obsahu

Energetický management budov veřejné správy a samosprávy

Energetický management je soubor opatření v oblasti provozu a energetické náročnosti nemovitostí, které mají potřebu sledovat své provozní náklady a tyto náklady z dlouhodobého hlediska udržovat nebo snižovat na nejnižší možnou hranici.

Kde lze energetický management využít

Jde o souhrn činností, kde se posuzuje provoz budovy, účel a využití budovy v jednotlivých měsících a týdnech v roce včetně neustálého analyzování vznikajících vrcholů energetických nárůstů pro topení, teplou spotřební vodu, svícení, chlazení či vzduchotechniku. Vedle toho lze sledovat i sekundární zařízení, kterými jsou následně spotřebiče, stroje a technologie, které se na energetickém provozu a nákladech podílejí dále velmi významným způsobem.

Jak získat úspory využím systému energetického managementu

Správa samotných objektů tudíž zahrnuje sledování spotřeb, sledování životnosti jednotlivých zařízení a zároveň i jejich případné výměny a servis, aby nedocházelo k zbytečným výdajům na straně energonositelů, které vytváří náklady na provoz objektů. Dále je třeba optimalizovat objekty a technologie na oblasti, kde není nutné svítit či vytápět objekt všude na stejné podmínky včetně větrání a výměny vzduchu. Zároveň je možné v rámci soustředného snižování energetických nákladů za ušetřené prostředky cíleně posilovat a renovovat jednotlivá zařízení k dalšímu snižování nákladů za neúsporná zařízení, které jsou v objektech z dlouhodobého hlediska neúsporné, nebo takříkajíc přesluhují.

Nemalou měrou se však na celém úspěchu řízení a vedení energetického managementu podílejí samotní obyvatelé budov, jejich návštěvníci a případně správci. Všechny uživatele budov, kteří se v budovách zdržují ať už pracovně, či studijně učíme, jak mají pracovat s jednotlivými energiemi, jak mají větrat či svítit a kdy a kde je třeba hledat úspornější chování k snižování energetické náročnosti budov.

K tomuto účelu se realizují různá školení managementu a osazenstva budov, správců budov a dále pak se vytváří pro budovy samostatně a cíle zpracované energetické manuály, které lze následně přijmout i jako ISO pro environmentální úspory energie.

Časovost a uplatnění v praxi

Energetický management je vhodný pro správu budov z dlouhodobého hlediska a to min. 3-5 let, kdy se neustále obměnou a správou objektu nacházejí nová úspornější opatření včetně obměny vybavenosti objektu drobných a středně dobých zařízení.

Nabídka společnosti FARM THERM, s.r.o. je v tomto ohledu komplexní s vlastní zkušeností při řešení úsporných opatření vedoucí k trvalému snížení provozních nákladů majitele či provozovatele budov. V oblasti dotací je využití energetického managementu dokonce jednou z možných podmínek zařazení této činnosti do projektu a tyto projekty posléze získávají v rámci hodnocení vyšší bodové skóre v celkovém hodnocení.

V případě, že máte zájem uplatnit metody energetického managementu na svých nemovitostech, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku našich služeb na míru Vašich požadavků.

Máte zájem o službu 

ENERGETICKÉ AUDITY ?

JSME DRŽITELÉ KONSESE A LICENCÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPLA

Jsme držiteli koncese na provozování kotelen s výkonem nad 50 kW. Dále jsme držitelé licence ERU na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie. Naše zázemí je v oblasti instalací kotelen, OZE, optimalizace a široké působnosti po celé ČR s vlastním centralizovaným dohledovým systém 24/7.

zjistit více

TEPLO PRO VAŠE BYDLENÍ

Dodáme teplo a teplou užitkovou vodu i do vaší domácnosti.

Provozueme kotelny a energetická hospodářství s dodávkou tepla a pravidelného servisu, údržby a dohledu na sveřenou technologii. Veškeré dodávky jsou realizovány podle pravidel eru.

zjistit více

ANALÝZY A PORADENSTVÍ

Každý projekt je svým provedením unikátní a originální.

Pro zajištění maximální garance kvality poskytovaných služeb, dodávek a realizace všech požadovaných opatření zpracováváme podrobnou analýzu součsného a budocího stavu.

zjistit více

OPTIMALIZACE A ÚSPORY

Úsporných opatření lze dosáhnout pouze správnou optimalizací.

V rámci komplexnosti připravíme energetickou studii s vyčíslením všech současných a budoucích změn, které přinseou klientovi garantované řešení a finanční úspory.

zjistit více

INFORMACE NA JEDNOM MÍSTĚ

Řešením je komplexnost zajištění služeb jedním dodavatelem.

Návaznosti a znalost celé problematiky jsou jediným klíčem k realizaci úsporných opatření, provozu a správným investičním pobídkám.

zjistit více

SLUŽBY PRO PODNIKY

Provozování energetických služeb pro výrobu a administrativní budovy.

Poskytujeme řešení na klíč podnikatelům z oblasti výrobních podniků, provozovatelů administrativních a multifunkčních budov.

zjistit více